Jubileumkoor

lnschrijfnummer K.v. K: 400 26 354

Website adres:    www.jubileumkoor.nl


Repetities:
elke donderdagavond, aanvang om 19.45 uur precies
KADE-Z, Van Starkenborgkanaal ZZ Zuidhorn (tel.)

Bij verhindering afmelden bij
Gety Schröder 0594 - 529223

Bestuur

Voorzitter
Gety Schröder-van Brummelen
Hooglanden 12
9801LB Zuidhorn
tel.: 0594-529223


Penningmeester
Wytze de Boer,

Rabobank rek.nr. Jubileumkoor: NL15RABO 037 58 16 100

Secretaris
Roelie Bron
Molenstraat 8
9801 CV Zuidhorn
Tel. 0645674796

Bestuurslid
Matty de Jager
Reint Eppens


Muziekcommissie
Klaas Jansen, voorzitter, J.A. Buiskool,secretaris,
R. Weringa, K.Jansen, Y van der Giessen en E de Gries.
PR commissie
G.Enemark
C.Sciarone

Muzikale leiding

dirigent/jpgDirigent: Hans Eijsink

pianomet papier.gif
Begeleiding : Ines HeijkoopWebmaster

J.A.Buiskool