JUBILEUMKOOR ZUIDHORN voor iedereen die van zingen houdt!

Hier is de foto van de "gehuldigde" koorleden. Deze mensen, Alice de Boer, Matty de Jager, Sietske Jager, Coby vd Velde, Anneke Moes, Elze de Gries, Grietje Takoma, Gezien van Roon en Harry Gernaat, zijn vanaf de oprichting [1992] lid van het koor. 30 Jaar koorlid, dat kun je natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Jan Albert Buiskool, Joke Camerling, Thea Dijkstra en Ineke Postma horen daar ook bij maar waren helaas afwezig en ontbreken dus op de foto. De mensen die er wel waren kregen een doosje Merci met een mooie [door Roelie gemaakte] kaart als dank voor hun jarenlange inzet.[ Dit krijgen de afwezigen ook nog hoor.] Daarna heeft het koor de jubilarissen toegezongen. Het was een leuke happening, die volgens mij door iedereen wel op prijs is gesteld.

In de pauze was er uiteraard een kerstkoekje en aan het eind van de avond hebben we nog enkele kerstliedjes gezongen. Ik loop de hele dag nog te dingdongen [ding dong merrily on high]


Dag allemaal,
Voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen: de Rabo Club Supportactie heeft, op een paar centen na, €300,- opgebracht.
Een mooi resultaat!👍 Dank voor jullie medewerking!
Na de optredens in Sappemeer en Zuidhorn zijn we nu begonnen aan het repertoire voor ons Jubileumconcert [we bestaan dit jaar 30 jaar] in april 2023 [dus niet in maart zoals ik donderdag heb gezegd]
We hebben daarvoor ongeveer 20 repetities de tijd en dat is niet heel veel. Blijf de repetities aub zoveel mogelijk bezoeken!! [De opkomst is tot nu toe goed hoor!]


September 2022:
we zijn weer aan het zingen. Niet alleen omdat het leuk is samen de avond zingend door te brengen, maar ook om ons voor te bereiden op 2 korte optredens.
Op 24 september nemen we deel aan de korendag van de Bond van Koren in Groningen in Sappemeer en
Op 1 oktober a.s. doen we mee aan het KOM-in-Zuidhorn-evenement. Dit jaar dus geen kraam, maar wel een koor: plaats Overtuinen, tijd rond 16.00 uur.
We hopen op veel belangstelling!

Mensen die eens willen kijken of meezingen bij een repetitie zijn van harte welkom. Elke donderdagavond repeteren we in Kade-Z van 19.45 tot 22.00 uur.
De eerste 4 keren zijn kosteloos, om nieuwe mensen de tijd te geven een besluit te nemen over het al dan niet lid worden. Zingen in ons koor is geen dure hobby: maandelijks betaalt een lid € 16,- een (echt)paar € 28,-. Het wordt dus goedkoper als iemand zijn of haar partner meeneemt. En laten we er geen doekjes om winden, we verwelkomen graag nieuwe leden!
Te allen tijde kan geoefend worden met behulp van de oefenmuziek (zie menu). Vele stukken zijn daarin opgenomen en al die stukken zijn per stem te beluisteren, zodat elke noot per stemsoort precies kan worden meegezongen!


Meer informatie via het secretariaat: 06 45674796Nieuwsflits begin 2022

Dag allemaal, Ja, hoera! De 1,5 m. verdwijnt en we mogen en kunnen weer "normaal"[dwz zonder QR-code en mondkapje] repeteren vanaf 3 maart. We gaan die dag voor het eerst repeteren in Kade-Z
[v. Starkenborghkanaal Zuidzijde 1 9801 ZZ Zuidhorn]. Ik ben heel benieuwd hoe het ons daar gaat bevallen en vooral hoe het daar gaat klinken. De piano is er al en wordt vandaag gestemd.
En als je nieuwsgierig bent naar deze nieuwe repetitieruimte, dan kun je daar op dinsdag t/m zaterdag overdag alvast gezellig een een kopje koffie,thee,soep enz.enz.gaan gebruiken.

Op 10 maart houden we eerst de ALV [Algemene Ledenvergadering] van 19.30-20.30 uur en daarna zingen we tot 22.00 uur.
Weten jullie dat dit een jubileumjaar is??!! Op 1 april bestaat ons koor 30 jaar. Een feestconcert zit er dit jaar nog niet in. Maar eens kijken hoe we dit jubileum toch een beetje kunnen vieren.
Het is wel weer tijd voor een klein "feestje" na 2 jaren niks.Eindejaar! Ja we naderen het einde van weer zo'n raar corona-jaar, nu met een slapend Jubileumkoor. Tot oktober geen noot met elkaar gezongen!!🎵 Gelukkig waren we vanaf okt. de eerste tijd welkom in de Gasthorn en de kerkzaal van de Gastkerk, nadat het bestuur tot de conclusie was gekomen dat repeteren in In 't Holt geen optie was. Net voordat we konden beginnen in onze nieuwe repetitieruimte in Kade-Z, werden er van hogerhand allerlei beperkende maatregelen opgelegd en na 6 repetities moesten we weer stoppen.En niet voor even, zoals het nu lijkt. Daarom heeft het bestuur moeten besluiten om van het Jubileumkoor weer een slapend koor te maken. Miv 1 januari wordt de inning van de contributie stopgezet. In eerste instantie geldt dit tot april. Als we eerder kunnen/mogen beginnen doen we dat natuurlijk🎹🎶.
Een goed bericht:is dat De Raboclubsupportactie € 320,42 heeft opgeleverd. Met dank aan de stemmers!

Beste mensen, mede namens Pia, Matty, Wytze, en Reint wens ik jullie mooie kerstdagen🌲🌲 en een gezond en liefdevol 2022!🍀
Hartelijke groet, Gety.30 september 2021
We zijn weer begonnen! Wat was het fijn elkaar weer te zien en wat was het heerlijk om weer met elkaar te zingen
En dat zingen viel eigenlijk helemaal niet tegen, vond ik.


Goed nieuws is [en we zijn daar als bestuur heel blij mee!!]dat we onze repetities voortaan elke donderdagavond in KADE-Z  kunnen houden. KADE-Z....nooit van gehoord!!  Dat klopt, het was voorheen Avalon. Dit gebouw is door de fam. Kuipers [De Zevenster] van de gemeente gekocht en wordt nu helemaal verbouwd. We komen in een spiksplinter nieuwe ruimte. Ze hopen dat de verbouwing op 1 okt. klaar is. Als het iets langer duurt kunnen we in ieder geval repeteren in de ruime kerkzaal van de Gastkerk.⛪ Nu eerst maar afwachten wat de berichten op 13 sept. zullen zijn. Ik hoop dat ik daarna aan jullie kan doorgeven, hoe het verder gaat verlopen. Wat zal het heerlijk zijn elkaar weer te ontmoeten en weer samen te zingen!!🎶🎶 [ Jullie weten nog wel dat Jan Albert alle muziek op de website van het koor heeft gezet hè👍😊]
Ik heb even met Hans en Ines gebeld. Ze maken het goed en hebben zin om weer te beginnen. Ines gaat vast oefenen! 🎼🎹🎵 

Beste mensen, pas goed op jezelf!
Tot de volgende mail!
                                       Hartelijke groet, Gety.


Vorig jaar, donderdag 28 mei, hebben we een eenmalige digitale repetitie gehad. Het was een experiment. Op verzoek van Hans hebben ruim 20 leden -een mooie mix van alle 4 de stemmen- ingelogd op Zoom, om elkaar te begroeten en wat te oefenen. Helaas voorziet Zoom niet in echt samen zingen, wel konden we gelijktijdig meezingen met de vooraf ingespeelde muziek. We repeteerden 'Swing the arms en roll the hips', 'Abendsegen' en deel B van 'The rhytm of life'. Het was een leuke ervaring. Deze eerste sessie is in ieder geval voor herhaling vatbaar! Voor meer samenklang moeten we Jamulus downloaden, maar of dat algemeen wordt opgepakt? Daarvoor moet er eerst snel internet zijn en iedereen moet het juiste kabeltje en microfoon hebben.

Wat kun je intussen doen? Benut de vrijgekomen tijd om zelf te oefenen. Daartoe is deze website heel goed ingericht, maak er gebruik van! Zing mee! En vergeet niet de contributie gewoon door te betalen.  


Dit is de tekst van begin 2020 (nog niet onder invloed van het virus):

Wat gaan we doen?We zijn rustig en serieus begonnen aan het twintigtwintig jaar. Zo gaan we ons in ieder geval voorbereiden op ons eigen concert voorjaar 2021. Maar daaraan voorafgaand hopen we een rayonconcert in Zuidhorn te organiseren medio april 2020 en -samen met een ander koor- een kerstconcert. Dat betekent oefenen aan een breed repertoire met mooie nieuwe nummers en onbekende delen van al bekende stukken.

Tot onze verrassing besteedde de Streekkrant in dit nieuwe jaar al aandacht aan ons koor, met foto. Leuk hoor!

Terugblik op 2019

Op 30 maart hadden we ons grote concert. Het was leuk, afwisselend, zaal Balk was goed gevuld, het koor geconcentreerd, en Mesjogge zorgde voor de intermezzi.

We sloten het eerste halfjaar 2019 af met een mooie verrassing, een geweldige donatie, ons overhandigd door een lid van de Ledenraad van de Rabobank (foto). Heel veel dank aan de (door)gever! In het novembernummer van Dichterbij van de Rabobank werden we in het zonnetje gezet. 

De open repetitie op 12 september leidde niet direct tot de inschrijving van nieuwe leden, maar we blijven het koor promoten. Zo deden we ook mee aan de Kom in Zuidhorn feestdag op 5 oktober. Zeker 8 leden hebben de kraam bemenst en hun enthousiasme voor zingen in dit koor uitgestraald. Vele koorleden kwamen ook even buurten. Zingen is leuk en gezond (en gezellig!).
Op 20 oktober hebben we deelgenomen aan het Rayonconcert van de Bond van Koren in de provincie Groningen. De Westerwoldse wichter in Ter Apel hadden dat georganiseerd. Een en ander was prima gefaciliteerd door ons eigen bestuur: een comfortabele bus, koffie/thee, cake, ....
Ons optreden als 4e koor van 6 deelnemende koren paste prima, want dat was meteen na de pauze. Op die manier konden we ons gemakkelijk opstellen en de zaal binnenlopen. Het bestuur is zeer tevreden!


‘TWINTIG JAREN; TWINTIG JAREN ...’

Ja, dat zongen we donderdag 14 november. Wat een gedenkwaardig moment, koor en muzikale leiding al twintig jaar bij elkaar! Hans en Ines werden door het bestuur toegezongen, aangevuld met refreinen door het hele koor. Een feestelijk gebeuren. En we gaan gewoon door. Dat iemand riep `er nog wel 20 jaar aan vast te willen knopen`, werd door Hans niet meteen beaamd, en - gelet op de gemiddelde leeftijd van de koorleden en de toch ook niet meer piepjonge muzikale leiding - lijkt dit inderdaad wat te optimistisch. Maar als compliment werkte het uitstekend.

De jaarafsluiting was bijzonder gezellig: met een drankje en warme hapjes beëindigden we het zangjaar. Een mooie opstap naar 2020!

Nog even terugkijken naar 2018.
Na het bruisende lustrumjaar 2017 leek 2018 een saai tussenjaar te worden. Immers, geen eigen concert, geen geplande optredens. Maar uiteindelijk werd het een heerlijk jaar met een optreden in De Ebbingepoort te Groningen, kort daarna gevolgd door een optreden in De Dilgt te Haren. En als ‘kers op de taart’ onze medewerking aan de Latijnse mis op 24 december in de St. Jozef-kathedraal te Groningen.
De hele breedte van ons repertoire bleek uit deze muzikale evenementen.

Op de foto: het lustrumconcert van 1 april 2017.
Voor films, zie op de pagina: koor/films concert 2017

Geluidsopnames p3 van de kerstconcerten 2017
1e deel 47 min.
2e deel 42 min.

Het Jubileumkoor vindt zijn oorsprong in de samenvoeging van het Zuidhorns Mannenkoor en het Dameskoor Zunobri en vele andere koren in omliggende dorpen. In 1992 vierde het dorp Zuidhorn zijn 600-jarig bestaan en in het kader daarvan werd een culturele commissie gevormd. Deze commissie deed een oproep in een plaatselijk krantje teneinde een zogenaamd gelegenheidskoor samen te stellen dat de feestelijkheden luister zou kunnen bijzetten. Om kort te gaan: uit alle dorpen van de gemeente kwamen meldingen binnen van mensen die hun medewerking wilden verlenen. En zo ontstond het Jubileumkoor Zuidhorn. Vanaf de oprichting tot nu behoren nog velen van de leden van toen tot het koor.

Het koor bestaat uit ca. 70 leden en voert o.l.v. dirigent Hans Eijsink met pianobegeleiding van Ines Heijkoop een hartverwarmend repertoire, met een gevarieerd liederen-aanbod: populair, klassiek en van alles daartussen. Elke donderdagavond repeteert het koor in een genoeglijke sfeer voorheen in zalencentrum Balk in Zuidhorn, van 19.45 tot 22.00 uur.