JUBILEUMKOOR ZUIDHORN voor iedereen die van zingen houdt!

Op 14 april 2023 hebben wij ons 30-jarig bestaan gevierd met een heerlijk concert in de Gastkerk te Zuidhorn. Eindelijk, na die stille jaren! De zaal was goed gevuld, er waren veel oud-leden. Vertegenwoordigers van de Bond van Koren in de provincie Groningen reikten een oorkonde uit voor de 30 jaren en deden daar lekkere cake voor alle koorleden bij!

Inmiddels is veel van de toen gezongen muziek gearchiveerd en worden de mappen gevuld met andere stukken.
op 11 mei repeteren we wel
op 18 mei repeteren we niet (Hemelvaart)
op 25 mei repeteren we wel, dan graag de `oude` stukken inleveren!
de laatste repetitie voor de zomer is op 13 juli 2023


Voor ons 6e Lustrumconcert en het programma: zie de Actueel pagina(klik hier) !


Zie en hoor: Film 'Gabriellas sång'


Hier is de foto van de "gehuldigde" koorleden. Deze mensen, Alice de Boer, Matty de Jager, Sietske Jager, Coby vd Velde, Anneke Moes, Elze de Gries, Grietje Takoma, Gezien van Roon en Harry Gernaat, zijn vanaf de oprichting [1992] lid van het koor. 30 Jaar koorlid, dat kun je natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Jan Albert Buiskool, Joke Camerling, Thea Dijkstra en Ineke Postma horen daar ook bij maar waren helaas afwezig en ontbreken dus op de foto. De mensen die er wel waren kregen een doosje Merci met een mooie [door Roelie gemaakte] kaart als dank voor hun jarenlange inzet.[ Dit krijgen de afwezigen ook nog hoor.] Daarna heeft het koor de jubilarissen toegezongen. Het was een leuke happening, die volgens mij door iedereen wel op prijs is gesteld.