JUBILEUMKOOR ZUIDHORN voor iedereen die van zingen houdt!

2019
Het concert op 30 maart ligt alweer een tijdje achter ons. Het was leuk, afwisselend, zaal Balk was goed gevuld, het koor geconcentreerd, en Mesjogge zorgde voor de intermezzi.

De zomervakantie is inmiddels voorbij, vanaf 5 september zijn we alweer naarstig aan het oefenen.

De open repetitie op 12 september leidde niet direct tot de inschrijving van nieuwe leden, maar we blijven het koor promoten. Zo deden we ook mee aan de Kom in Zuidhorn feestdag op 5 oktober. Zeker 8 leden hebben de kraam bemenst en hun enthousiasme voor zingen in dit koor uitgestraald. Vele koorleden kwamen ook even buurten. Zingen is leuk en gezond (en gezellig!).

Op 20 oktober hebben we deelgenomen aan het Rayonconcert van de Bond van Koren in de provincie Groningen. De Westerwoldse wichter in Ter Apel hadden dat georganiseerd. Een en ander was prima gefaciliteerd door ons eigen bestuur: een comfortabele bus, koffie/thee, cake, ....
Ons optreden als 4e koor van 6 deelnemers paste prima, want dat was meteen na de pauze. Op die manier konden we ons gemakkelijk opstellen en de zaal binnenlopen. Het bestuur is zeer tevreden!
Welllicht lukt het ons volgend voorjaar een Rayonconcert in Zuidhorn te houden.   

Kijk ook even naar het novembernummer van Dichterbij van de Rabobank.

We sloten het eerste halfjaar 2019 af met een mooie verrassing, een geweldige donatie, ons overhandigd door een lid van de Ledenraad van de Rabobank (foto). Heel veel dank aan de (door)gever!Zingen in ons koor is geen dure hobby: maandelijks betaalt een lid € 16,- een (echt)paar € 28,-. Het wordt dus goedkoper als iemand zijn of haar partner meeneemt. En laten we er geen doekjes om winden, we hebben dringend mannenstemmen nodig.
Te allen tijde kan geoefend worden met behulp van de oefenmuziek (zie menu). Vele stukken zijn daarin opgenomen en al die stukken zijn per stem te beluisteren, zodat elke noot per stemsoort precies kan worden meegezongen!!!

Eventuele geïnteresseerden mogen altijd komen kijken en meezingen, bij Balk om 19.45 uur op de donderdag.

Nog even terugkijken naar 2018.
Na het bruisende lustrumjaar 2017 leek 2018 een saai tussenjaar te worden. Immers, geen eigen concert, geen geplande optredens. Maar uiteindelijk werd het een heerlijk jaar met een optreden in De Ebbingepoort te Groningen, kort daarna gevolgd door een optreden in De Dilgt te Haren. En als ‘kers op de taart’ onze medewerking aan de Latijnse mis op 24 december in de St. Jozef-kathedraal te Groningen.
De hele breedte van ons repertoire bleek uit deze muzikale evenementen.


Op de foto: het lustrumconcert van 1 april 2017.
Voor films, zie op de pagina: koor/films concert 2017

Geluidsopnames p3 van de kerstconcerten 2017
1e deel 47 min.
2e deel 42 min.

Het Jubileumkoor vindt zijn oorsprong in de samenvoeging van het Zuidhorns Mannenkoor en het Dameskoor Zunobri en vele andere koren in omliggende dorpen. In 1992 vierde het dorp Zuidhorn zijn 600-jarig bestaan en in het kader daarvan werd een culturele commissie gevormd. Deze commissie deed een oproep in een plaatselijk krantje teneinde een zogenaamd gelegenheidskoor samen te stellen dat de feestelijkheden luister zou kunnen bijzetten. Om kort te gaan: uit alle dorpen van de gemeente kwamen meldingen binnen van mensen die hun medewerking wilden verlenen. En zo ontstond het Jubileumkoor Zuidhorn. Vanaf de oprichting tot nu behoren nog velen van de leden van toen tot het koor.

Het koor bestaat uit ca. 70 leden en voert o.l.v. dirigent Hans Eijsink met pianobegeleiding van Ines Heijkoop een hartverwarmend repertoire, met een gevarieerd liederen-aanbod: populair, klassiek en van alles daartussen. Elke donderdagavond repeteert het koor in een genoeglijke sfeer in zalencentrum Balk in Zuidhorn, van 19.45 tot 22.00 uur.